Henric Peter Willensz Grooten + Sofie Henricx van der Legge