Jan Lieve Bax , 17131785 (aged 72 years)

Name
Jan Lieve /Bax/
Given names
Jan Lieve
Surname
Bax
Media object
Molen De Dordtsche Maagd (1904)
Molen De Dordtsche Maagd (1904)
Media object
Molen De Dordtsche Maagd
Molen De Dordtsche Maagd
Media object
Gevelsteen Molen De Dordtsche Maagd
Gevelsteen Molen De Dordtsche Maagd
Note: De molen 'De Dordtsche Maagd' is gebouwd in 1762 en gesloopt in 1918.

De molen 'De Dordtsche Maagd' is gebouwd in 1762 en gesloopt in 1918.

De gevelsteen van de verdwenen molen is nog te vinden op zijn huidige standplaats, ingemetseld in het pand dat nu ongeveer op die plek staat.
Op de gevelsteen staat vermeld:

'Den Stigter is Yan Bax
Den eersten steen gelegen door Cornelis Bax den 15 maart 1762
Vanouts genaamt den Hoogmoet
Maar nu den Dordtse Maagt'

Note: De molen werd gebouwd met onderdelen van molen 'De Hoogmoet' (een standerdmolen).

De molen werd gebouwd met onderdelen van molen 'De Hoogmoet' (een standerdmolen).

Eigenaren:

1762: JAN BAX
1765-1767: JAN BAX 1/2, GERRIT van HOORN 1/2
1767-1769: HENDRIK BAX 1/2, GERRIT van HOOREN 1/2
1770-1783: HENDRIK BAX 1/2, getrouwd met ANNA MARIA MARGARETHA LAURENSE
weduwe van GERRIT van HOORN 1/2
1785-1807: HENDRIK BAX 1/2, ADRIAAN SWARTOUW 1/2
1807: ANNA MARIA MARGARETHA LAURENSE, wed van GERRIT van HOORN en van HENDRIK BAX en kinderen 1/2
1809-1844: HENDRIK BAX 1/2
<1831: MARIA FAASEN, weduwe van JONAS SWARTOUW en consorten 1/2
1832-1837: PIETERTJE STIJNIS, weduwe van ADRIANUS SWARTOUW, JONAS, PLOONTJE en MARIA JOSINA SWARTOUW, GELOUDINA SWARTOUW, getrouwd met MATTHIJS van ZANTEN 1/2, HENDRIK BAX 1/2
1844: BERBERA FAASEN, weduwe van HENDRIK BAX 1/2
1844: HENDRIK NICOLAAS BAX 1/2
<1853: MATTHIJS van ZANTEN, weduwnaar van GELOUDINA SWARTOUW 1/2
1853: HUIBERT, IZAAK, JOHANNA IDA, MARIA van ZANTEN 1/2
1858:Mout was een grondstof voor bier. Van alle Dordtse molens maalde De Maagd het langste 'mout'.
In 1858 kreeg de molenaar ook toestemming om koren te malen.
1853-1868: HENDRIK NICOLAAS BAX 1/2, NICOLAAS FAASEN 1/2
1868-1869: HENDRIK NICOLAAS BAX 1/2, erfgenamen van NICOLAAS FAASEN 1/2
1869-1870: ADRIANA JOHANNA FAASEN, getr met JOHANNES CHRISTIAAN de WAARD 1/2 HENDRIK NICOLAAS BAX 1/2
1870-1887: HENDRIK NICOLAAS BAX, gehele molen
1887-1891: Kinderen van HENDRIK NICOLAAS BAX
1891-1898: WILLEM MIJNDERT NOORDHOEK
1898-1902: ADRIAAN DEKKERS
1902-1905: CORNELIA JOHANNA van BREE, DIRK HENDRIK en ADRIAAN jr DEKKERS
1905-1915: DENIS CATHARINUS van TILBORGH
1915-1918: GOVERDINA TORMAN, wed van DENIS CHATARINUS van TILBORGH en kinderen
1918-1919: SIMON de WAARD

Dagblad van 's Gravenhage, 1 aug 1828
Dordrecht, den 30 Julij. Gisteren voor den middag, tusschen 11 en 12 uren, werd de korenmolen de Maagd, even buiten deze stad, door bliksem getroffen, die , na zware splinters van eene der roeden afgeworpen en dezelve daardoor geheel onbruikbaar gemaakt te hebben , naar binnen drong, in den molen ook nog eenige schade aan het houtwerk rigtte, geheel het gebouw met rook en zwaveldamp vervulde, en daarna, beneden, zich naar buiten verloor. Gelukkig waren juist op dat tijdstip de baas en de knechts van den molen af, en alleen de zoon van de eigenares ouder in den molen bezig, en is deze laatste dan ook, toen de bliksem den molen uitging, nog even aan den schouder getroffen geworden, maar zonder daarvan merkbaar letsel te behouden.

1918:Algemeen Handelsblad 25 oktober 1918
De molen was nog lange tijd voornamelijk moutmolen. Vrijwel zonder protest werd de molen, die niemand in de weg stond, gesloopt tussen 24 oktober 1918 en februari 1919. Voor de molenaar was er geen droog brood meer te verdienen. Zelfs niet met het malen van veevoeders. De laatste eigenaar was J.C. van Tilborg. De molen was 47 meter hoog.

Geschonden stadsbeeld
Men meldt ons uit Dordrecht:
De molen 'De Maagd' van Dordrecht gesticht in 1762, die een zoo eigenaardig cachet gaf aan de omgeving Vrieseplein en Bleekersdijk, en dat zoo menigmaal door schilders op doek werd gebracht, is in sloopershanden overgegaan en zal dus weldra tot schade van het stadsbeeld worden afgebroken.

Middelburgsche courant, 14 januari 1919
De Dordtsche molen
De beslissing inzake het sloopen van den Molen de Maagd aan den Bleekersdijk te Dordrecht is nog niet gevallen. Aan den slooper De Waard werd toen hij met zijn werk wilde aanvangen telegrafisch vanwege het ministerie van onderwijs , kunsten en wetenschappen meegedeeld, dat hij zijn werkzaamheden tot minder order moest staken. Er is bij minister De Visser op aangedrongen dit historisch monument te behouden.

De Tribune, 8 maart 1919
Dordrecht, De Maagd van Dordrecht
De molen 'de Maagd' van Dordrecht steekt thans, ontdaan van kap en wieken als een plompe steenmassa boven zijn omgeving uit. De eigenaar zal de verder afbrak aanbesteden. Hij biedt verder den gevelsteen, voorstellende de Dordtsche Maagd, gezeten in haar tuin, te koop.
De grond, waarop de molen staat, circa 123m2. zal het gemeentebestuur aankoopen en toegeven aan den openbare weg.

Bron: Draaiende wieken, stappende paarden - Molens op het Eiland van Dordrecht, C.J.P. Grol en J. Zondervan-Van Heck, Jaarboek 2008 Historische Vereniging Oud-Dordrecht.